Βασικός παράγοντας για την καλή λειτουργία και την άμεση ανταπόκριση μιας εταιρίας στις υποχρεώσεις της, αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό. 

Η Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε Com. P. Ac.  απασχολεί στελέχη καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες συνεργάτες που διακρίνονται τόσο από υψηλά προσόντα, πολυετή εμπειρία καθώς και από δημιουργικότητα και διάθεση για δουλειά . Δεδομένου των εξελίξεων της εκπαίδευσης και τις απαιτήσεις που προκύπτουν σε καθημερινή βάση, όλα τα στελέχη είναι πλήρως καταρτισμένα με συνεχή επιμορφωτικά και ενημερωτικά σεμινάρια.