Το εξειδικευμένο τμήμα λογιστικής υποστήριξης και επίβλεψης, μέτοχοι και προσωπικό, συμμετέχουν πλέον στη νέα εταιρεία με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την:

  • Ίδρυση και οργάνωση επιχειρήσεων.
  • Λογιστική υποστήριξη, επίβλεψη βιβλίων Α', Β', Γ' κατηγορίας.
  • Μετατροπές, συγχωνεύσεις, λύσεις εταιρειών.
  • Φοροτεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων.
  • Εργατικά, μισθοδοσίες, προγράμματα ΟΑΕΔ.
  • Συμβουλές χρηματοοικονομικής στήριξης επιχειρήσεων.