ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

1.ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ

(ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ=ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ)

ΕΡΓΑΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΙΚΑ

ΕΩΣ 31/03/2020

2.ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΙΚΑ

ΕΩΣ 20/4/2020

3.ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΚΑΤΑΒΟΛΗ 60% ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ)

ΕΡΓΑΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΙΚΑ

ΕΩΣ 31/03/2020

4. ΥΠΟΒΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΔ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΦΚΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ

ΕΩΣ 31/3/2020

5.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ

supportemployees.yeka.gr

ΑΠΟ 1/4/2020 ΕΩΣ 20/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ 800 ΕΥΡΩ

ü  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ

ü  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΤΟΥΣ

ü   ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΕΤΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΥΑ

 

 

 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΚΕ