ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΟΦΕΙΛΕΣ

ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ ΣΤΙΣ 20/3

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ./ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΕΛΗΞΑΝ Ή ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΟ 11/03/2020 ΕΩΣ 30/04/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΕΩΣ 31/08/2020

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔ ΣΤΙΣ 20/3/2020 (ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018) > (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ ΣΤΙΣ 20/3/2020

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ./ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΕΛΗΞΑΝ Ή ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΟ 11/03/2020 ΕΩΣ 30/04/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΕΩΣ 31/08/2020

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 11/03/2020 ΟΦΕΙΛΩΝ

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΕΩΣ 31/08/2020

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 11/03/2020 ΟΦΕΙΛΩΝ

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΕΩΣ 31/08/2020

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΟΦΕΙΛΕΣ

ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΛΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤ. Α ΑΠΟ 20/03/2020

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΗΞΑΝ Ή ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΟ 11/03/2020 ΕΩΣ 30/04/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΕΩΣ 31/08/2020

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΛΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΠΤ. Α. ΑΠΟ 20/03/2020

ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΩΣ ΑΝΩ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ/ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.

 

 

ΕΛΗΞΑΝ Ή ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΟ 11/03/2020 ΕΩΣ 30/04/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΕΩΣ 31/08/2020

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 11/03/2020

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΕΩΣ 31/08/2020

**(ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ:

 · ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

·   ΟΣΟΙ ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΝ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ

·   ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

·   ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΟΦΕΙΛΕΣ

ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ

ΜΕ ΜΙΣΘΟ Ή ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΩΣ 31/3/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΕΩΣ 30/09/2020

2.ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΔ ΣΤΙΣ 20.03.2020 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325 Απόφασης

ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΩΣ 30/04/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΕΩΣ 31/10/2020

3. ΟΣΕΣ ΕΧΟΥΝΕ ΕΝΕΡΓΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΕΩΣ 31/03/2020 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΙΑΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΟΣΕΩΝ

ΕΩΣ 31/03/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 3 ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΕΩΣ 30/6/2020-

 1Η ΔΟΣΗ

ΕΩΣ 31/07/2020

-2Η ΔΟΣΗ Κ.Τ.Λ.

4. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ

ΜΕ ΜΙΣΘΟ Ή ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΕΩΣ 31/03/2020 ΚΑΙ ΕΩΣ 30/04/2020

ΟΧΙ

-

2.ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΔ ΣΤΙΣ 20.03.2020 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325 Απόφασης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΕΩΣ 31/03/2020 ΚΑΙ ΕΩΣ 30/04/2020

ΟΧΙ

-