Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε.-COM.P.AC. με κύριο στόχο την συνεχή εξυπηρέτηση των Πελατών της ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις και απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου, δεσμεύεται για την διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει για τους εν δυνάμει, του τρέχοντες και τους πρώην πελάτες της, τους υπαλλήλους αυτών, τους υπαλλήλους της και των πάσης φύσεων συνεργατών της, καθώς και για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δραστηριότητας της και των εννόμων συμφερόντων της, με την οργάνωση και σχεδίαση ειδικού προτύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013.

Για να δείτε το αρχείο της Πολιτικής για την ασφάλεια των πληροφοριών πατήστε εδώ