ΠΩΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

 

Κατόπιν της υπ' αρ. 5/2020 απόφασης της Ολομέλειάς της, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκδίδει τις κάτωθι Κατευθυντήριες Γραμμές:

 1.ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, και πιο συγκεκριμένα αυτές των οποίων η λειτουργία δεν αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων λαμβάνοντας τα αναγκαία συναφή προστατευτικά μέτρα προς αποφυγή επέλευσης σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου αυτών, εγγυώμενος το ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας με τη συνδρομή των εργαζομένων, αφετέρου, οι εργαζόμενοι ομοίως υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των ιδίων αλλά και άλλων ατόμων που επηρεάζονται από πράξεις ή παραλείψεις τους, περιλαμβανομένης της υποχρέωσής τους να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και στον εκτελούντα καθήκοντα ιατρού εργασίας όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία. 

 Στο μέτρο κατά το οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις ανωτέρω υπ' αρ. 1-2 σκέψεις, οι εργοδότες νομιμοποιούνται να επεξεργάζονται δεδομένα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των ιδίων τηρουμένων των αρχών του άρθρου 5 ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τις νομικές βάσεις των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1, ιδίως, εδ. γ', δ' και ε', 9 παρ. 2, ιδίως, εδ. β', ε' και θ' ΓΚΠΔ και πάντα υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή των μέτρων που λήφθηκαν με τις ΠΝΠ στο μέτρο που συνιστούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (αναλυτικότερα θα τα δείτε στο πίνακα παρακάτω).

 

Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση επιτρέπεται ή συνίσταται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε περιπτώσεις όταν:

ένα υποκείμενο των δεδομένων ταξίδεψε πρόσφατα σε αλλοδαπό κράτος με εκτεταμένη διάδοση του κορωνοϊού

  • Εάν οικείος ή συνεργάτης του είναι ασθενής ή έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό
  • Σε περιπτώσεις προφορικής ενημέρωσης όπου δεν έχουν συμπεριληφθεί τα δεδομένα σε σύστημα αρχειοθέτησης (πχ. ότι το υποκείμενο των δεδομένων νοσεί από τον κορωνοϊό ή ότι η σωματική θερμοκρασία του έχει μετρηθεί)
  • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη λήψη των αναγκαίων κατά περίπτωση μέτρων, σύμφωνα με τις οικείες ΠΝΠ, προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή διάδοσης του κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία εφαρμόζεται υπό τις ανωτέρω υπ' αρ. 1 και 2 προϋποθέσεις ο ΓΚΠΔ.

 Ωστόσο κάθε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι διαφορετική και θα είναι συνετό οι εργοδότες να συμβουλεύονται τον υπεύθυνο επεξεργασίας  DPO της επιχείρησης τους, για τη σωστή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων ακόμα και στα πλαίσια προστασίας από την εξάπλωση του κορονοϊού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το δικαίωμα την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα.

Η εφαρμογή του νομικού πλαισίου δεν συνιστά εμπόδιο στη λήψη των αναγκαίων μέτρων, όπως για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Η Αρχή επιφυλάσσεται να εκδώσει ειδικότερες οδηγίες, εφόσον χρειαστεί, με βάση την εξέλιξη των πραγματικών και νομικών δεδομένων.

 

Πηγή: Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/47846/gdpr-kateyoynthries-grammes-ths-arxhs-gia-thn-epexergasia-dedomenwn-proswpikoy-xarakthra-sto-plaisio-diaxeirishs-toy-korwnoioy