ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ ΒΑΣΕΙ ΥΑ

ΕΡΓΑΝΗ

ΕΩΣ 31/03/2020

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΑΤΑ 40% ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ ΒΑΣΕΙ ΥΑ

ΕΡΓΑΝΗ

ΕΩΣ 31/03/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΥΦ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ)

TAXISNET

ΕΩΣ 30/06/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΥΦ

(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ)

 

TAXISNET

ΕΩΣ 31/07/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 01/02/2020 ΕΩΣ 30/04/2020

TAXISNET

ΕΩΣ 30/06/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΟ 01/02/2020 ΕΩΣ 31/05/2020

TAXISNET

ΕΩΣ 30/06/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ  01/02/2020 ΕΩΣ 31/05/2020

TAXISNET

ΕΩΣ 30/06/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ 6%

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

-