Η εταιρία Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε, Com. P. Ac.  έχει έδρα στην πόλη της Κοζάνης, αντικείμενο της είναι οι Λογιστικές και Μηχανογραφημένες Εφαρμογές Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Αποτελεί την συνέχεια  της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Χαρίλαος Μάρας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε. ComAc..

Η Χαρίλαος Μάρας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε. ComAc., ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό την διαχείριση οικονομικών καταστάσεων και μηχανογράφηση ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έπειτα με σκοπό την διερεύνηση του αντικειμένου της  στη τήρηση βιβλίων Δημόσιας Λογιστικής, ιδρύθηκε η εταιρεία Λογιστική Υποστήριξη ΕΠΕ  ComP. Αc.  ΕΠΕ.

 Η διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επιβεβαιώθηκε με την χορήγηση << Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας>> σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 από την υπηρεσία πιστοποιήσεων ACM.

 Η Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε. ComPAc. διακρίνεται από άμεση εξυπηρέτηση και ανταπόκριση στην τήρηση βιβλίων των επιχειρήσεων καθώς και την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν. Το ανθρώπινο δυναμικό της απαρτίζεται από καταρτισμένους λογιστές Α’ και Β’ Τάξης, φοροτεχνικούς αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες κατάλληλα εξειδικευμένους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Στη Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε. ComPAc. το πρόσωπο που ασκεί την διαχειριση είναι η Αννέτα Μάρα

έχει εταίρους-μέλη την Αννέτα Μάρα (Διεύθυνση : Αρμενοπούλου 3) με ποσοστό συμμετοχής 46%

την Αικατερίνη Μάρα (Διεύθυνση : Αρμενοπούλου 3)  με ποσοστό συμμετοχής 46%

και τον Χαρίλαο Μάρα (Διεύθυνση : Αρμενοπούλου 3)  με ποσοστό συμμετοχής 8%.

Η κατηγορία εισφορών είναι κεφαλαιουχικές.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 11211636000

Έδρα: Κοζάνη, Αρμενοπούλου 3

Η εταιρία δεν βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης.